Вирівська громада
Рівненська область, Сарненський район

Оголошення про проведення конкурсного відбору суб'єкта оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки кадастровий номер 5625480900:04:002:0317, площею 2,3983 га, в с.Федорівка по вул.Центральна, 42

Дата: 14.11.2023 09:17
Кількість переглядів: 121

Керуючись рішенням Вирівської сільської ради від 24.09.2021 № 482 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» із  змінами згідно рішень від 23.12.2022 № 723, від 18.09.2023 №863,  Вирівською сільською радою оголошується конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, який залучатиметься для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення  комунальної власності Вирівської сільської територіальної громади.

 

     Конкурсний відбір відбудеться 06.12.2023 о 14.00 год. в приміщенні Вирівської сільської ради  в кабінеті сільського голови за адресою с. Вири, вул. Центральна, 2а, Сарненського району Рівненської області.

    За додатковою інформацією можна звернутись за тел. 0958348270.

 

ІНФОРМАЦІЯ

про об’єкт оцінки

 

Назва об’єкта оцінки земельна ділянка несільськогосподарського призначення

Місцезнаходження об’єкта оцінки с. Федорівка, вул. Центральна, 42

Балансоутримувач____________________-______________________________________

Мета проведення незалежної оцінки ____продаж земельної ділянки у власність шляхом викупу______

Телефон замовника _________-_____________

Телефакс замовника ______-_______________

Електронна адреса замовника ___ wyry_rada@ukr.net ___________

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюється____________-___________

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)__________________-____________

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.

(заповнюється у разі оцінки цілісних майнових комплексів)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами_________-_________станом на).

( за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів)___________одна_________

Розмір земельної ділянки __2,3983 га_(кадастровий номер: 5625480900:04:002:0317)

Місце розташування земельної ділянки с. Федорівка, вул. Центральна, 42

Цільове призначення земельної ділянки __для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Правовий режим земельної ділянки _____перебуває у комунальній власності Вирівської сільської територіальної громади

Відповідальна особа за подання інформації    Корнійчук Наталія Михайлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до Вирівської сільської ради (с. Вири, вул. Центральна, 2а) конкурсну документацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті.

На конверті слід зазначити:

- «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»;

-назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності;

-найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи -підприємця, який подає конкурсну документацію.

До заяви на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення) додаються:

-копія установчого документа претендента;

-виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-наявність у претендента сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки (в разі оцінки нерухомого майна) або наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (в разі оцінки земельних ділянок);

-досвід роботи з оцінки подібного майна;

-конкурсна пропозиція претендента.

Усі документи посвідчуються підписом, а їх копії - згідно чинного законодавства.

 

Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсна документація подається не пізніше ніж за 4 робочі дні до оголошеної дати проведення Конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви

 

                                                         Голові конкурсної комісії з 

                                                         відбору суб’єктів оціночної діяльності

                                                        _________________________________________________

                                                           (повна назва юридичної особи, ПІБ ФОП)

                                                                  __________________________________________________________

                                                                                   (юридична адреса)

                                                                 __________________________________________________________

                                                                            (місцезнаходження – адреса офісу) 

                                                                 _________________________________________________                              

                                                                             (номери контактних телефонів)

 

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

 

 

Заявник___________________________________________________________________________

                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від___________ ____________

Керівник________________________________________________________

                                                                            (прізвище, ім'я та побатькові; посада)

який діє на підставі_______________________________________________,

(назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

зареєстрованого_________за __________________________________

Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Місцезнаходження (місце проживання)______________________________

Телефон  _________________________                                    

Телефакс _________________________                                

Електронна адреса __________________________________________________________

              Просимо дозволити    взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки ___________ та /або експертної грошової оцінки земельної ділянки____________________________________________________________________________                

(повна  назва об'єкта)

 

 

 

 

                                                                                                     

«___»  20___ року                                                                 _______________________

 

М.П. (за наявності)                                                                                                                                  (підпис)

 

Керуючись рішенням Вирівської сільської ради від 24.09.2021 № 482 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» із  змінами згідно рішень від 23.12.2022 № 723, від 18.09.2023 №863,  Вирівською сільською радою оголошується конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, який залучатиметься для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення  комунальної власності Вирівської сільської територіальної громади.

 

     Конкурсний відбір відбудеться 06.12.2023 о 14.00 год. в приміщенні Вирівської сільської ради  в кабінеті сільського голови за адресою с. Вири, вул. Центральна, 2а, Сарненського району Рівненської області.

    За додатковою інформацією можна звернутись за тел. 0958348270.

 

ІНФОРМАЦІЯ

про об’єкт оцінки

 

Назва об’єкта оцінки земельна ділянка несільськогосподарського призначення

Місцезнаходження об’єкта оцінки с. Федорівка, вул. Центральна, 42

Балансоутримувач____________________-______________________________________

Мета проведення незалежної оцінки ____продаж земельної ділянки у власність шляхом викупу______

Телефон замовника _________-_____________

Телефакс замовника ______-_______________

Електронна адреса замовника ___ wyry_rada@ukr.net ___________

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюється____________-___________

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)__________________-____________

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.

(заповнюється у разі оцінки цілісних майнових комплексів)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами_________-_________станом на).

( за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів)___________одна_________

Розмір земельної ділянки __2,3983 га_(кадастровий номер: 5625480900:04:002:0317)

Місце розташування земельної ділянки с. Федорівка, вул. Центральна, 42

Цільове призначення земельної ділянки __для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Правовий режим земельної ділянки _____перебуває у комунальній власності Вирівської сільської територіальної громади

Відповідальна особа за подання інформації    Корнійчук Наталія Михайлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до Вирівської сільської ради (с. Вири, вул. Центральна, 2а) конкурсну документацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті.

На конверті слід зазначити:

- «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»;

-назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності;

-найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи -підприємця, який подає конкурсну документацію.

До заяви на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення) додаються:

-копія установчого документа претендента;

-виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-наявність у претендента сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки (в разі оцінки нерухомого майна) або наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (в разі оцінки земельних ділянок);

-досвід роботи з оцінки подібного майна;

-конкурсна пропозиція претендента.

Усі документи посвідчуються підписом, а їх копії - згідно чинного законодавства.

 

Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсна документація подається не пізніше ніж за 4 робочі дні до оголошеної дати проведення Конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви

 

                                                         Голові конкурсної комісії з 

                                                         відбору суб’єктів оціночної діяльності

                                                        _________________________________________________

                                                           (повна назва юридичної особи, ПІБ ФОП)

                                                                  __________________________________________________________

                                                                                   (юридична адреса)

                                                                 __________________________________________________________

                                                                            (місцезнаходження – адреса офісу) 

                                                                 _________________________________________________                              

                                                                             (номери контактних телефонів)

 

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

 

 

Заявник___________________________________________________________________________

                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від___________ ____________

Керівник________________________________________________________

                                                                            (прізвище, ім'я та побатькові; посада)

який діє на підставі_______________________________________________,

(назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

зареєстрованого_________за __________________________________

Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Місцезнаходження (місце проживання)______________________________

Телефон  _________________________                                    

Телефакс _________________________                                

Електронна адреса __________________________________________________________

              Просимо дозволити    взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки ___________ та /або експертної грошової оцінки земельної ділянки____________________________________________________________________________                

(повна  назва об'єкта)

 

 

 

 

                                                                                                     

«___»  20___ року                                                                 _______________________

 

М.П. (за наявності)                                                                                                                                  (підпис)

 

Керуючись рішенням Вирівської сільської ради від 24.09.2021 № 482 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» із  змінами згідно рішень від 23.12.2022 № 723, від 18.09.2023 №863,  Вирівською сільською радою оголошується конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, який залучатиметься для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення  комунальної власності Вирівської сільської територіальної громади.

 

     Конкурсний відбір відбудеться 06.12.2023 о 14.00 год. в приміщенні Вирівської сільської ради  в кабінеті сільського голови за адресою с. Вири, вул. Центральна, 2а, Сарненського району Рівненської області.

    За додатковою інформацією можна звернутись за тел. 0958348270.

 

ІНФОРМАЦІЯ

про об’єкт оцінки

 

Назва об’єкта оцінки земельна ділянка несільськогосподарського призначення

Місцезнаходження об’єкта оцінки с. Федорівка, вул. Центральна, 42

Балансоутримувач____________________-______________________________________

Мета проведення незалежної оцінки ____продаж земельної ділянки у власність шляхом викупу______

Телефон замовника _________-_____________

Телефакс замовника ______-_______________

Електронна адреса замовника ___ wyry_rada@ukr.net ___________

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюється____________-___________

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)__________________-____________

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.

(заповнюється у разі оцінки цілісних майнових комплексів)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами_________-_________станом на).

( за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів)___________одна_________

Розмір земельної ділянки __2,3983 га_(кадастровий номер: 5625480900:04:002:0317)

Місце розташування земельної ділянки с. Федорівка, вул. Центральна, 42

Цільове призначення земельної ділянки __для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Правовий режим земельної ділянки _____перебуває у комунальній власності Вирівської сільської територіальної громади

Відповідальна особа за подання інформації    Корнійчук Наталія Михайлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до Вирівської сільської ради (с. Вири, вул. Центральна, 2а) конкурсну документацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті.

На конверті слід зазначити:

- «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»;

-назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності;

-найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи -підприємця, який подає конкурсну документацію.

До заяви на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення) додаються:

-копія установчого документа претендента;

-виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-наявність у претендента сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки (в разі оцінки нерухомого майна) або наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (в разі оцінки земельних ділянок);

-досвід роботи з оцінки подібного майна;

-конкурсна пропозиція претендента.

Усі документи посвідчуються підписом, а їх копії - згідно чинного законодавства.

 

Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсна документація подається не пізніше ніж за 4 робочі дні до оголошеної дати проведення Конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви

 

                                                         Голові конкурсної комісії з 

                                                         відбору суб’єктів оціночної діяльності

                                                        _________________________________________________

                                                           (повна назва юридичної особи, ПІБ ФОП)

                                                                  __________________________________________________________

                                                                                   (юридична адреса)

                                                                 __________________________________________________________

                                                                            (місцезнаходження – адреса офісу) 

                                                                 _________________________________________________                              

                                                                             (номери контактних телефонів)

 

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

 

 

Заявник___________________________________________________________________________

                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від___________ ____________

Керівник________________________________________________________

                                                                            (прізвище, ім'я та побатькові; посада)

який діє на підставі_______________________________________________,

(назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

зареєстрованого_________за __________________________________

Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Місцезнаходження (місце проживання)______________________________

Телефон  _________________________                                    

Телефакс _________________________                                

Електронна адреса __________________________________________________________

              Просимо дозволити    взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки ___________ та /або експертної грошової оцінки земельної ділянки____________________________________________________________________________                

(повна  назва об'єкта)

 

 

 

 

                                                                                                     

«___»  20___ року                                                                 _______________________

 

М.П. (за наявності)                                                                                                                                  (підпис)

 

Керуючись рішенням Вирівської сільської ради від 24.09.2021 № 482 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» із  змінами згідно рішень від 23.12.2022 № 723, від 18.09.2023 №863,  Вирівською сільською радою оголошується конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, який залучатиметься для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення  комунальної власності Вирівської сільської територіальної громади.

 

     Конкурсний відбір відбудеться 06.12.2023 о 14.00 год. в приміщенні Вирівської сільської ради  в кабінеті сільського голови за адресою с. Вири, вул. Центральна, 2а, Сарненського району Рівненської області.

    За додатковою інформацією можна звернутись за тел. 0958348270.

 

ІНФОРМАЦІЯ

про об’єкт оцінки

 

Назва об’єкта оцінки земельна ділянка несільськогосподарського призначення

Місцезнаходження об’єкта оцінки с. Федорівка, вул. Центральна, 42

Балансоутримувач____________________-______________________________________

Мета проведення незалежної оцінки ____продаж земельної ділянки у власність шляхом викупу______

Телефон замовника _________-_____________

Телефакс замовника ______-_______________

Електронна адреса замовника ___ wyry_rada@ukr.net ___________

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюється____________-___________

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)__________________-____________

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.

(заповнюється у разі оцінки цілісних майнових комплексів)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами_________-_________станом на).

( за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів)___________одна_________

Розмір земельної ділянки __2,3983 га_(кадастровий номер: 5625480900:04:002:0317)

Місце розташування земельної ділянки с. Федорівка, вул. Центральна, 42

Цільове призначення земельної ділянки __для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Правовий режим земельної ділянки _____перебуває у комунальній власності Вирівської сільської територіальної громади

Відповідальна особа за подання інформації    Корнійчук Наталія Михайлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до Вирівської сільської ради (с. Вири, вул. Центральна, 2а) конкурсну документацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті.

На конверті слід зазначити:

- «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»;

-назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності;

-найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи -підприємця, який подає конкурсну документацію.

До заяви на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення) додаються:

-копія установчого документа претендента;

-виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-наявність у претендента сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки (в разі оцінки нерухомого майна) або наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (в разі оцінки земельних ділянок);

-досвід роботи з оцінки подібного майна;

-конкурсна пропозиція претендента.

Усі документи посвідчуються підписом, а їх копії - згідно чинного законодавства.

 

Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсна документація подається не пізніше ніж за 4 робочі дні до оголошеної дати проведення Конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви

 

                                                         Голові конкурсної комісії з 

                                                         відбору суб’єктів оціночної діяльності

                                                        _________________________________________________

                                                           (повна назва юридичної особи, ПІБ ФОП)

                                                                  __________________________________________________________

                                                                                   (юридична адреса)

                                                                 __________________________________________________________

                                                                            (місцезнаходження – адреса офісу) 

                                                                 _________________________________________________                              

                                                                             (номери контактних телефонів)

 

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

 

 

Заявник___________________________________________________________________________

                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від___________ ____________

Керівник________________________________________________________

                                                                            (прізвище, ім'я та побатькові; посада)

який діє на підставі_______________________________________________,

(назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

зареєстрованого_________за __________________________________

Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Місцезнаходження (місце проживання)______________________________

Телефон  _________________________                                    

Телефакс _________________________                                

Електронна адреса __________________________________________________________

              Просимо дозволити    взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки ___________ та /або експертної грошової оцінки земельної ділянки____________________________________________________________________________                

(повна  назва об'єкта)

 

 

 

 

                                                                                                     

«___»  20___ року                                                                 _______________________

 

М.П. (за наявності)                                                                                                                                  (підпис)

 

Керуючись рішенням Вирівської сільської ради від 24.09.2021 № 482 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» із  змінами згідно рішень від 23.12.2022 № 723, від 18.09.2023 №863,  Вирівською сільською радою оголошується конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, який залучатиметься для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення  комунальної власності Вирівської сільської територіальної громади.

 

     Конкурсний відбір відбудеться 06.12.2023 о 14.00 год. в приміщенні Вирівської сільської ради  в кабінеті сільського голови за адресою с. Вири, вул. Центральна, 2а, Сарненського району Рівненської області.

    За додатковою інформацією можна звернутись за тел. 0958348270.

 

ІНФОРМАЦІЯ

про об’єкт оцінки

 

Назва об’єкта оцінки земельна ділянка несільськогосподарського призначення

Місцезнаходження об’єкта оцінки с. Федорівка, вул. Центральна, 42

Балансоутримувач____________________-______________________________________

Мета проведення незалежної оцінки ____продаж земельної ділянки у власність шляхом викупу______

Телефон замовника _________-_____________

Телефакс замовника ______-_______________

Електронна адреса замовника ___ wyry_rada@ukr.net ___________

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюється____________-___________

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)__________________-____________

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.

(заповнюється у разі оцінки цілісних майнових комплексів)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами_________-_________станом на).

( за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів)___________одна_________

Розмір земельної ділянки __2,3983 га_(кадастровий номер: 5625480900:04:002:0317)

Місце розташування земельної ділянки с. Федорівка, вул. Центральна, 42

Цільове призначення земельної ділянки __для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Правовий режим земельної ділянки _____перебуває у комунальній власності Вирівської сільської територіальної громади

Відповідальна особа за подання інформації    Корнійчук Наталія Михайлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до Вирівської сільської ради (с. Вири, вул. Центральна, 2а) конкурсну документацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті.

На конверті слід зазначити:

- «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»;

-назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності;

-найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи -підприємця, який подає конкурсну документацію.

До заяви на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення) додаються:

-копія установчого документа претендента;

-виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-наявність у претендента сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки (в разі оцінки нерухомого майна) або наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (в разі оцінки земельних ділянок);

-досвід роботи з оцінки подібного майна;

-конкурсна пропозиція претендента.

Усі документи посвідчуються підписом, а їх копії - згідно чинного законодавства.

 

Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсна документація подається не пізніше ніж за 4 робочі дні до оголошеної дати проведення Конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви

 

                                                         Голові конкурсної комісії з 

                                                         відбору суб’єктів оціночної діяльності

                                                        _________________________________________________

                                                           (повна назва юридичної особи, ПІБ ФОП)

                                                                  __________________________________________________________

                                                                                   (юридична адреса)

                                                                 __________________________________________________________

                                                                            (місцезнаходження – адреса офісу) 

                                                                 _________________________________________________                              

                                                                             (номери контактних телефонів)

 

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

 

 

Заявник___________________________________________________________________________

                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від___________ ____________

Керівник________________________________________________________

                                                                            (прізвище, ім'я та побатькові; посада)

який діє на підставі_______________________________________________,

(назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

зареєстрованого_________за __________________________________

Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Місцезнаходження (місце проживання)______________________________

Телефон  _________________________                                    

Телефакс _________________________                                

Електронна адреса __________________________________________________________

              Просимо дозволити    взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки ___________ та /або експертної грошової оцінки земельної ділянки____________________________________________________________________________                

(повна  назва об'єкта)

 

 

 

 

                                                                                                     

«___»  20___ року                                                                 _______________________

 

М.П. (за наявності)                                                                                                                                  (підпис)

 

Керуючись рішенням Вирівської сільської ради від 24.09.2021 № 482 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» із  змінами згідно рішень від 23.12.2022 № 723, від 18.09.2023 №863,  Вирівською сільською радою оголошується конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, який залучатиметься для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення  комунальної власності Вирівської сільської територіальної громади.

 

     Конкурсний відбір відбудеться 06.12.2023 о 14.00 год. в приміщенні Вирівської сільської ради  в кабінеті сільського голови за адресою с. Вири, вул. Центральна, 2а, Сарненського району Рівненської області.

    За додатковою інформацією можна звернутись за тел. 0958348270.

 

ІНФОРМАЦІЯ

про об’єкт оцінки

 

Назва об’єкта оцінки земельна ділянка несільськогосподарського призначення

Місцезнаходження об’єкта оцінки с. Федорівка, вул. Центральна, 42

Балансоутримувач____________________-______________________________________

Мета проведення незалежної оцінки ____продаж земельної ділянки у власність шляхом викупу______

Телефон замовника _________-_____________

Телефакс замовника ______-_______________

Електронна адреса замовника ___ wyry_rada@ukr.net ___________

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюється____________-___________

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами)__________________-____________

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.

(заповнюється у разі оцінки цілісних майнових комплексів)

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами_________-_________станом на).

( за останній звітний період)

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів)___________одна_________

Розмір земельної ділянки __2,3983 га_(кадастровий номер: 5625480900:04:002:0317)

Місце розташування земельної ділянки с. Федорівка, вул. Центральна, 42

Цільове призначення земельної ділянки __для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Правовий режим земельної ділянки _____перебуває у комунальній власності Вирівської сільської територіальної громади

Відповідальна особа за подання інформації    Корнійчук Наталія Михайлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до Вирівської сільської ради (с. Вири, вул. Центральна, 2а) конкурсну документацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті.

На конверті слід зазначити:

- «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»;

-назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності;

-найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи -підприємця, який подає конкурсну документацію.

До заяви на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення) додаються:

-копія установчого документа претендента;

-виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-наявність у претендента сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки (в разі оцінки нерухомого майна) або наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (в разі оцінки земельних ділянок);

-досвід роботи з оцінки подібного майна;

-конкурсна пропозиція претендента.

Усі документи посвідчуються підписом, а їх копії - згідно чинного законодавства.

 

Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсна документація подається не пізніше ніж за 4 робочі дні до оголошеної дати проведення Конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви

 

                                                         Голові конкурсної комісії з 

                                                         відбору суб’єктів оціночної діяльності

                                                        _________________________________________________

                                                           (повна назва юридичної особи, ПІБ ФОП)

                                                                  __________________________________________________________

                                                                                   (юридична адреса)

                                                                 __________________________________________________________

                                                                            (місцезнаходження – адреса офісу) 

                                                                 _________________________________________________                              

                                                                             (номери контактних телефонів)

 

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

 

 

Заявник___________________________________________________________________________

                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від___________ ____________

Керівник________________________________________________________

                                                                            (прізвище, ім'я та побатькові; посада)

який діє на підставі_______________________________________________,

(назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

зареєстрованого_________за __________________________________

Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Місцезнаходження (місце проживання)______________________________

Телефон  _________________________                                    

Телефакс _________________________                                

Електронна адреса __________________________________________________________

              Просимо дозволити    взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки ___________ та /або експертної грошової оцінки земельної ділянки____________________________________________________________________________                

(повна  назва об'єкта)

 

 

 

 

                                                                                                     

«___»  20___ року                                                                 _______________________

 

М.П. (за наявності)                                                                                                                                  (підпис)

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь